Ashburn, Virginia 4:09 PM EDT
Mantsala, Finland 2:02 PM EDT
Mansa, India 10:00 AM EDT
Mexico City, Mexico 9:56 AM EDT
Abuja, Nigeria 8:30 AM EDT
Mantsala, Finland 4:43 AM EDT
Redmond, Washington 10:21 PM EDT
Mountain View, California 10:03 PM EDT
Hangzhou, China 9:59 PM EDT
Mountain View, California 5:54 PM EDT